Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:33:51, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПЛАНЕТАМЫЗДЫҢ ҚАЛҚАН  ҚАТЛАМЫ

Пайтахтымыздағы Автомобиль жол ҳәм хызмет көрсетиў кәсип-өнер колледжинде Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети Қарақалпақстан аймақлық бөлими ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Тәбиятты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитети тәрепинен «Озон қатламы планетамыздың қалқаны» атамасында дөгерек сәўбети шөлкемлестирилди.

Оған оқытыўшылар, оқыўшы жаслар, тийисли шөлкемлердиң хызметкерлери, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Илажда атап өтилгениндей, 1994-жылдан баслап БМШ Ассамблеясы өзиниң резолюциясында 16-сентябрьди Халықаралық озон қатламын қорғаў күни деп белгиледи. Монреал протоколы қоршаған орталықты қорғаў бағдарындағы ең нәтийжели шәртнама болып есапланады. 1987-жылы 16-сентябрь күни қол қойыўға таярланған бул протокол 1989-жылы 1-январьдан баслап күшке кирген. 2009-жылдың ақырына келип усы ҳүжжет тийкарында озон қатламын бузатуғын 98 процент зыянлы затлар айланыстан шығарып тасланды. Соның менен бирге, бул протоколды әмелге асырыў процесинде 135 миллиард тонна ҳаўаны патаслайтуғын парник газлер қысқартылды. 2010-жылы болса, бул протокол БМШ ға ағза барлық еллер тәрепинен ратификация етилди.

— Бизиң елимиз 1993-жылдан баслап Монреал протоколының тәрепдары болып есапланады ҳәм ҳәзирги күнде 99,8 процент усы қатламды бузатуғын затлар айланыстан шығарылды,- дейди Қарақалпақстан Республикасы Тәбиятты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитетиниң бас қәнигеси Ж.Кушбанов.

Илаж даўамында оқыўшылар өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

М.ИГИЛИКОВА,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF