Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:03:10, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕРТЕ  ЕККЕН  УТАДЫ

Нөкис районының фермер хожалықлары ҳәр жылы республикамыздың ғәлле қырманына 10 мың тоннаға шамалас бийдайы менен үлес қосып келмекте. Аймақ дийқанлары бийдайдың зүрәәтлилигин арттырыў мақсетинде бийдай ушын топырақ дүзилиси ҳәм де қунарлылығы жақсы, жер асты изей суўлары төменде жайласқан, бозтабырақ жер майданларын таңлап, бул исте агротехника илими жетискенликлерин кең түрде қолланбақта.

Ра йонда быйыл келеси жылдың зүрәәти ушын 5800 гектар майданға гүзлик бийдай егиў нәзерде тутылған. Бүгинги күни районның фермер хожалықларында гүзлик бийдай егиси тез пәтлер менен жүргизилип атыр. Ҳәзирге шекем ра­йон бойынша 2833 гектардан аслам майданға туқым себилди. Бул жумысқа 8 дана «Магнум» ҳәм де фермерлердиң меншигиндеги онлаған қуўатлы сырт ел сүрим тракторлары, 15 дана сеялка, сондай-ақ, көплеген киши тракторлар қатнаспақта. Усы техникалардың күши менен районда ҳәр күн сайын 250 гектардан зыятырақ майданға бийдай туқымлары себилмекте.

— Бизде егисте күнлик өсимниң жоқары болатуғынының рети бар,-деди ра­йонлық аўыл ҳәм суў хожалығы бөлиминиң баслығы Елмурат Жақсымов, — себеби, аймағымызда бийдай орағы тамамланыўдан көпшилик жер майданлары терең шүдигарланды ҳәм соңынан қандырып суўғарылды. Сол ушын, бундай көлемлерде киши тракторлардың жәрдеминде атызлардың бир қатарын чизеллеп, тағы биреўлерин дискалап туқым тасланбақта. Дийқанларымыздың бийдай егисин оптимал мүддетлерде питкериўге асығып атырғанын түсиниў мүмкин. Өйткени, бийдай ерте егилип, нәллер ўақтында пашаласа өсимлик қыстағы суўықлардан, бәҳәрдеги шорланыўдан қорқ­пай жақсы қыслайды ҳәм нормал жағдайда өсип, писип жетиледи. Бүгинги күнге ра­йонымызда 1115 гектар тапқа келип турған жерлер бар, қалған майданлар да избе-из тапқа келип үлгереди. Сонлықтан, бизде жерге туқым себиўде иркиниш болмайды. Өз есабымыз бойынша бийдай егисин ең ары кеткенде 1-5-октябрьге толық жуўмақлаў ушын жетерли имканиятлар бар...

Е.ЕРМАНОВ,

арнаўлы хабаршымыз. Нөкис районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF