Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:37:34, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«МОНШАҚЛЫ»ДА  ЖАҢА  БАЛАЛАР  МАЙДАНШАСЫ

Ғәрезсизлик жылларында елимизде өсип кия­тырған жас әўладқа ҳәр тәреплеме шараят жаратып бериў, оларға ғамқорлық көрсетиў бойынша кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта. Буның нәтийжесинде исленген жумыслар миллионлаған кишкенелеримиздиң шадлы күлкилери менен қуўанышларына себепши болмақта.

Елимиздиң ең уллы, ең әзиз байрамының 25 жыллығы белгиленип атырған усы күнлерде Шоманай районында бул бағдарда қуўанышлы ўақыя жүз берди.

Райондағы «Моншақлы» мәкан пуқаралар жыйыны Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң бас­қа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик қоры тәрепинен «Пуқаралық жәмийети инс­титутларының физикалық саламат, мәнаўий жетик бәркамал әўладты тәрбиялаўға қаратылған жойбарларды қоллап-қуўатлаў» темасында мәмлекетлик грант ушын жәрияланған жойбардың VIII бәнти «Жаслар арасында саламат турмыс тәризи принциплерин беккемлеў, физикалық мәденият ҳәм спортты ғалабаластырыў, өсип киятырған әўладты алкоголизм, гиябентлик, әдепсизлик, «ғалабалық мәденият»тың унамсыз тәсирлеринен сақлаў» жөнелиси бойынша «Саламат әўлад — бизиң келешегимиз» атамасында балалар майданшасын қурыў ушын 25 миллион сумлық грант жеңимпазы болған еди.

Жақында мәкан пуқаралар жыйынында Шоманай районында биринши есапланған усы майданшаны пайдаланыўға тапсырыў мәресими болып өтти. Онда шығып сөйлегенлер елимизде жаслар сиясаты мәмлекетлик дәрежеге көтерилгенин, кишкенелерге көрсетилип атырған бундай ғамқорлықлардың нәтийжесинде ҳәр тәреплеме раўажланған, саламат әўладтың камалға келетуғынын айрықша атап өтти.

— Жыйынымыз аймағында 3276 пуқара жасайды, - дейди «Моншақлы» МПЖ баслығы Бахытбай Қәдирбергенов. — Елимизде тынышлық, турақлылық ҳәм пәраўанлықты және де беккемлеўдиң әҳмийетли шәрти сыпатында мәкан ҳәм аўыл пуқаралар жыйынларында саламат руўхый орталықты қәлиплестириў, жас өспиримлердиң бос ўақытларын мазмунлы өткизиў, оларды спорт пенен шуғылланыўға кең тартыў арқалы денсаўлығын беккемлеўде бундай майданшалардың тутқан орны айрықша...

Балалар майданшасын тапсырыў мәресимине Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының Нызамшылық ҳәм суд-ҳуқық мәселелери комитетиниң баслығы Б.Мәтмуратов, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов, Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы Т.Романов, район белсендилери ҳәм кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты.

С.ЖАНИЕВ.

СҮЎРЕТТЕ: ғамқорлықтан кеўиллери шад болған кишкенелер.

А.ҚАННАЗАРОВтың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF