Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:21:51, 23.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АТЫ  ШЫҒА  ШАПҚАН  «ШАБАНДОЗ»

Шоманай аўыл хожалығы кәсип-өнер колледжи райондағы белгили оқыў орынларының бири болып, жыл сайын оны питкерген орта буўындағы қәнигелер тек район хожалықларында ғана емес, ал, қоңсылас Хожели, Қанлыкөл ҳәм Қоңырат районларында да табыслы мийнет етпекте. Колледжде жаслардың заман талаплары тийкарында тыянақлы билим алыўы ушын барлық шараятлар жаратылған. Олардың ҳәр тәреплеме билимли ҳәм өнерли қәнигелер болып жетилисиўи ушын колледждиң педагогикалық жәмәәти ҳәм «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети бас­лан­ғыш шөлкеми тәрепинен бир қатар илажлар әмелге асырылмақта. Бундай илажлардың әмелий нәтийжеси ретинде колледждиң талант­лы жасларынан дүзилген «Шабандоз» қуўнақлар ҳәм зийреклер топары тәрепинен қолға киргизилип атырған жоқары нәтийжелерди көрсетиў мүмкин.

Топар ағзалары өткен жылы 1-апрель — «Күлки күни»не арналып шөлкемлестирилген «Хош кей­пият» таңлаўының Шымбайда өткерилген Қарақалпақстан Республикасы басқышында ҳәм Ташкент қаласында болып өткен Өзбекистан көлеминдеги басқышында барлық қарсыласларынан басым келип, бас сыйлықты ийелеген еди.

Бундай табыстан руўхланған топар ағзалары орта арнаўлы оқыў орынлары арасындағы быйылғы «Қуўнақлар ҳәм зийреклер» таңлаўына да күшли таярлықлар көрди. Таңлаўдың республикалық басқышында да, Наўайы қаласында өткерилген аймақлық басқышында да жеңимпаз болған олар мәмлекет көлеминде Ташкент қаласында болып өтетуғын финаллық беллесиўлерге жоллама алды. Әлбетте, ҳәр қандай жарыстың шешиўши басқышына ең күшли командалар ғана шығатуғынын есапқа алатуғын болсақ, «Шабандоз» топарының ийелеген сыйлы екинши орнын жоқары жетискенлик сыпатында баҳалаўға болады. Команданың бул табысында оның талантлы ағзаларынан Байрам Әдилов, Азамат Азимов, Мухаммет Наўрызов, Байрам Нийетбаев, Нуржәҳән Шаншарбаева ҳәм басқалардың исмлерин атап өткен орынлы. Сондай-ақ, «Шабандоз»дың атының шыға шабыўында колледж директоры Қудияр Ещанов, «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Шоманай районлық кеңесиниң баслығы Инамбек Алланиязов ҳәм ҳәрекеттиң колледждеги басланғыш шөлкеминиң баслығы Юсуп Сейдуллаевлардың мийнетлери айрықша болды.

— «Шабандоз»дың табыслары районымыз жасларын үлкен қуўанышқа бөледи, - дейди колледждиң мәлимлеме-ресурс орайының баслығы Зәўре Қайыпова. — Әлбетте, топардың айы­рым ағзалары быйыл колледжимизди питкерип кетти. Лекин, олар салып кеткен соқпақтың үлкен гүзарларға айланатуғынына беккем исенемиз...

«Қуўнақлар ҳәм зийреклер» тек жаслар ғана емес, ал, пүткил халқымыз сүйип тамашалайтуғын таңлаўлардың бири. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң «Жайхун», Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының «Туран» командасы ағзаларының Өзбекистан көлеминде ерисип атырған жетискенликлеринен хабарымыз бар. Олардың усындай табыслы жолын даўам еттирген «Шабандоз» топарының ағзаларына келешекте де әўмет яр бола бериўине тилеклеспиз.

С.ЖАНИЕВ,

арнаўлы  хабаршымыз. Шоманай районы.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: «Шабандоз» топарының ағзалары.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF