Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:13:35, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МУЗЕЙДЕ ҮЛКЕН ЖАҢАЛЫҚ

И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақстан мәмлекетлик көркем-өнер музейи жәмәәти ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық мерекесин үлкен жаңалық пенен күтип алмақта. Бул тек музей жәмәәти ушын емес, пүткил жәҳәнде тилге алынатуғын жаңалық болатуғынына гүман жоқ. Себеби, дүньяда барып көриўге ылайық он орынның бири деп тән алынған көркем өнер музейинде байрам қарсаңында жаңадан қурып питкерилген қосымша үлкен имарат — Көргизбе залы иске түсирилип,  бурын музей фондларында сақланып киятырған атақлы художниклердиң бийбаҳа картиналарын музей ықлас­бент­лери нәзерине усыныў жобаластырылған.

Көркем-өнер музейи тоқсан мыңнан аслам экспонатқа ийе болып, бурын музей залларында сол экспонатлардың тек бир процентин көрсетиў имканиятына ийе болса, ҳәзир архитектуралық сулыў түске ийе және еки үлкен имараттың қурылысы тамамлана келди. Бүгинги күни солардың бири — Көргизбе залы ушын керекли болған барлық заманагөй үскенелер орнатылыўы жуўмақлаўшы бас­қышқа кирди. Стандарт талапларына жуўап беретуғын  китапхана, кафе, барлық әнжамлары менен балалар ханасы тамашагөйлер хызметинде болады.

Ҳәзир музей хызметкерлери қызғын таярлықта. Көргизбе залына қойылатуғын атақлы художниклердиң қайталанбас картиналарының дизимлери алынған, қайсы орынға қайсы художниктиң картинасы жайластырылыўына шекем жобаға киргизилген.

П.ХОЖАМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF