Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:11:43, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚУРЫЛЫСШЫЛАР БАЙРАМҒА САЎҒАЛЫ КЕЛДИ

«Қаражар» аўылы байрам қушағына бөленген. Ерте таңнан жас өспиримлер менен ақлық-шаўлықларын жетелеген аталар, аналар қолы гүл қурылысшылардың қысқа мүддетте салып берген ана мектебине ағылды.

— l957-жылы дәрья жағыс­тағы «Қызылжар» деп аталыўшы аўылымызды суў алып, усы жерге басымыз бузылмастан көшип келдик. Шеңгел тырнақлы, шомды буўып салған қақра мектебимизди питкерер жылдағы имтиханда әдебияттан «Алпамыс»ты дуўтар менен саз даўысқа салып  айтқаным ушын айрықша баҳа алған едим,-дейди 84 жаслы Көптилеў ата Абыллаев.

Жыл басында қурылыс-сметалық нырқы 547 миллион сумлық мектеп қурылысын республикалық ашық тендерден жеңип алған «Нөкис қурылыс-монтаж сервис» жуўапкершилилиги шекленген жәмийеттиң қурылысшылары 4 пән кабинети, ең соңғы үлгидеги компьютерлер менен үскенеленген алты оқыў класы, қысқы спорт ҳәм байрам кешелерин өткеретуғын заллары бар, басқа да қолайлықларға ийе мектеп имаратын өз ўақтында қурып питкерди.

Салтанатлы ашылыў кешесин «Бозатаў» аўыл пуқаралар жыйыны баслығы Ж.Дүйсенбаев кирис сөз бенен ашып, ғәрезсизлигимиздиң шерек әсирлик байрамы ҳәм жаңа оқыў жылы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кеңестиң Комитет Баслығы С.Турманов,  район ҳәкими Қ.Өтениязов, Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министриниң  орынбасары Д.Отарбаев, районлық «Нураный» қорының баслығы Т.Избасов, қурылысшылар атынан «Нөкис қурылыс-монтаж сервис» жуўапкершилиги шекленген жәми­йетиниң баслығы Т.Исмайловлар қутлықлап, дәстүрге айланған символлық «алтын    гилт»ти  мектеп директоры Н.Әўезовқа тапсырып жыйналғанлардың қуўанышларын бөлисти.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ,

өз хабаршымыз.

Мойнақ районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF