Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:55:20, 22.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БИЗ ҲЕШ КИМНЕН КЕМ ЕМЕСПИЗ!

БУНЫ ОЛИМПИАДАШЫЛАРЫМЫЗ ЖӘНЕ БИР МӘРТЕ ДӘЛИЛЛЕДИ

2016-жыл, 21-август. XXX8 жазғы Олимпиада ойынларының ақырғы күни болған бул сәнени ғәрезсиз Ўатанымыз жылнамасында, спортымыз тарийхында алтын ҳәриплер менен жазып қойса арзыйды. Себеби, әйне усы күни медальлар ушын беллескен және төрт спортшымыз өз беллесиўлерин жеңис пенен жуўмақлап, ҳүрметли Президентимиздиң «Ҳеш бир нәрсе мәмлекетти спорт киби дүньяға тез таныта алмайды» деген сөзлериниң қаншелли дурыс екенин дәлиллеп берди. Әсиресе, боксшыларымыз Шахобиддин Заиров пенен Фазлиддин Ғайыпназаровлардың Олим­пиада пьедесталының жоқары текшесине көтерилип, Ўатанымыз байрағының бәлент желбиреп, гимнимиздиң жаңлаўына себепши болды.

Дәслеп 52 килограммға шекемги салмақ категориясында рингке көтерилген журтласымыз Шахобиддин Заиров россиялы Миша Алоян­ға ҳеш қандай имканият қалдырмаған болса, 64 килограммға шекемги салмақта беллескен Фазлиддин Ғайыпназаров ушын финал бираз қыйынырақ кешти. Себеби, оның қарсыласы, Әзербайжан сайланды командасы қурамында қатнас­қан Лоренсо Сотомайор шығысы кубалық еди. Куба бокс мектеби болса дүньяда жетекши орынды ийелеп турғанын көпшилик биледи. Бирақ, усыған қарамастан Фазлиддин рингте епшиллик пенен ҳәрекет етти. Дәслепки раунд Сотомайордың пайдасына шешилген болса да, кейинги еки раундта ўатанласымыз күш таба билди ҳәм жеңисти өзи тәрепке аўдыра алды. 75 килограммға шекемги салмақ категориясында бир күн бурын болып өткен финаллық беллесиўде Бектемир Мелиқузиев гүмис медалына ийелик еткен еди.

Өзбекистанлы еркин гүрес шеберлери де Рио-де-Жанейроға бийкарға бармағанын дәлиллеп берди. Атап айтатуғын болсақ, Ихтияр Наўрызов (65 кг.) ҳәм Магомед Ибрагимов (97 кг.) өз салмақ категорияларында үшинши орынларды қолға киргизип, делегациямыз есабына және еки қола медальды қосып қойды.

Солай етип, 4 алтын, 2 гүмис ҳәм 7 қола — жәми 13 медальды қолған киргизген Өзбекистан олимпиадашылары рәсмий емес улыўма командалық есапта 207 мәмлекет арасында 21-орынға жайласты. Бул алдын­ғы Олимпиадаларға қарағанда әдеўир жоқары көрсеткиш, сезилерли алға илгерилеў болып табылады. Спортшыларымыздың бул табысына 7 (3 алтын, 2 гүмис ҳәм 2 қола) медаль менен үлес қосқан боксшыларымыздың, Ахмаджан Узақов басшылығындағы тренерлер штабының табысларын айрықша атап өтиўимиз тийис.

Әлбетте, үлкен жеңислер өз-өзинен қолға киргизилмейди. Атлетлеримиздиң бундай жетискенликлериниң тийкарында қызғын мийнет, арнаўлы қарар тийкарында алып барылған таярлық жумыслары, ең тийкарғысы, елимизде дене тәрбиясы ҳәм спортқа, әсиресе, балалар спортына болған күшли дыққат-итибар жатыр. Өзбекистанлы Олимпиада жеңимпазларының арасында елимизде жолға қойылған үш бас­қышлы жарыс — «:мит нәлшелери», «Бәркамал әўлад» ҳәм Универсиада спорт ойынларының қатнасыўшылары көпшиликти қурайды.

Рио ареналарында топ жарып, ең уллы ҳәм ең әзиз байрамымыз бол­ған Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығына әжайып саўға таярлаған, хал­қымызға қуўанышлы демлерди инам еткен спортшыларымызды бул табыслары менен қызғын қутлықлап, 2020-жылы Токиода өткерилетуғын XXX88 жазғы Олимпиада ойынларында буннан да жоқары нәтийжелерди күтип қаламыз.

С.ЖАНИЕВ.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: Бокс бо­йынша Олимпиада чемпионлары

Фазлиддин Ғайыпназаров  ҳәм Шахобиддин Заировлар.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF