Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:14:55, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МИЛЛИЙ  МИЙРАСЛАРЫМЫЗ  ИНТЕРНЕТТЕ

Өзбекистан Илимлер Академиясы Қарақалпақстан Республикалық бөлиминде Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Орайлық Кеңеси тәрепинен елимиз бойлап «Муқаддес орынлар — заманласлар нәзеринде» жойбары шеңберинде өткерилетуғын онлайн саяхатына бағышланған ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери ушын брифинг өткерилди.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатлары, партияның Орайлық Кеңесиниң басшылары ҳәм қәнигелери, Халық депутатлары қалалық ҳәм районлық Кеңеслериниң басшылары, тийисли министрликлер менен шөлкемлердиң ўәкиллери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Илажды ӨзМТДП Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы Т.Романов алып барды.

Илажда ӨзМТДП Орайлық Кеңеси баслығының орынбасары Ф.Мухаммеджанова, Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзасы, Өзбекистан Қаҳарманы, археолог-илимпаз Ғ.Хожаниязов, Қарақалпақстан Республикасы кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң баслығы У.Жалменов, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутаты Р.Қаландарова ҳәм басқалар шығып сөйлеп, усы жылдың 8-28-август күнлери Өзбекистан бойлап партияның «Муқаддес орынлар — заманласлар нәзеринде» жойбары шеңберинде елимиздеги қайта тикленген мәдений мийрас объектлеринен фото ҳәм видеорепортажлар таярланып, онлайн саяхат өткерилетуғынлығы, бул илажлар ҳәр күни партияның www.mt.uz сайтында ҳәм Facebook социаллық тармағында онлайн түрде сәўлелендирилип барылатуғынлығы туўралы мағлыўмат берди.

Жойбарды өткериўден тийкарғы мақсет — елимиз Ғәрезсизлигиниң            25 жыллығы мүнәсибети менен ғәрезсизлик жылларында Президентимиз И.Кәримовтың басламасы ҳәм ғамқорлығы менен бийбаҳа, дүнья жүзилик мәденияттың үлгилери болып саналатуғын, қайта тикленген оғада үлкен әҳмийетке ийе материаллық-руўхый мийрасымызды халқымыз, әсиресе, жасларымыз арасында заманагөй мәлимлеме технологиялары жәрдеминде кеңнен үгит-нәсиятлаў, жасларда бул тарийхый ҳәм мәдений байлығымызға деген мақтаныш сезимин оятыўдан ибарат.

Баянатшылардың келтирип өткениндей, ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен әййемги заманлардан берли мәденият ҳәм ағартыўшылықтың ошағы болған елимизде мәдений мийрас объектлерин қорғаў, қайта тиклеў ҳәм мүмкиншилиги болғанынша өз ҳалында сақланыўын тәмийинлеў мәмлекетлик сиясаттың тийкарғы бағдарларының бири сыпатында белгиленди. Елбасшымыз ғәрезсизликтиң дәслепки күнлеринен-ақ, миллий өзлигимизди тиклеў, тарийхый ҳақыйқатлықты жүзеге шығарыў мақсетинде мәдений мийрас объект­лерин анықлаў ҳәм оңлаў жумысларына үлкен итибар қаратып, усы салада бир қатар пәрман ҳәм қарарлар қабыл етилди. Республикамыздың барлық аймақларындағы зыярат етиў орынларында оңлаў-қурылыс жумыслары әмелге асырылды.

Атап айтқанда, ӨзМТДПның «Жаслар қанаты»ның «Тарийхтан сөйлеўши абат мәканлар» акциясы шеңберинде мыңнан аслам зыярат орынларында жаслардың қатнасында абаданластырыў жумыслары алып барылды.

Усы жылдың 5-август күни Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасында ӨзМТДП фракциясының басламасы менен Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлигиниң «Мәдений мийрас объектлерин қорғаў ҳәм олардан пайдаланыў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының орынланыўы бойынша берген мәлимлемесине байланыслы Парламентлик тыңлаў өткерилип, усы жойбарды ҳәм Елбасшымыздың елимиз Ғәрезсизлигиниң 25 жыллығын өткериў ҳаққындағы қарарында белгиленген ўазыйпаларды турмысқа енгизиў партияның тарийхый, мәдений ҳәм илимий-интеллектуаллық мийрасты көз қарашығындай сақлаў бағдарындағы мақсетлерин әмелге асырыўға қаратылғаны менен әҳмийетли болып есапланады.

Брифингте атап өтилгениндей, жойбар нәтийжесинде ғәрезсизлик жылларында қайта тикленген мәдений мийрас объектлериниң каталоги дүзиледи, «Муқаддес орынлар — заманласлар нәзеринде» темасында фильм таярланады ҳәм усы темада фотокөргизбе шөлкемлестириледи.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиндеги ӨзМТДП фракциясының баслығы Б.Нурабуллаев қатнасты ҳәм шығып сөйледи.

Илаж қатнасыўшылары пайтахтымыздағы Жаслар орайына, И.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейине ҳәм Беруний районындағы Султан Ўәйс баба қойымшылығына барып, жойбар бойынша жумысларын баслап жиберди.

Республикамыздан басланған бул илажлар елимиз бойлап даўам етеди.

Ә.Жиемуратов,

Қарақалпақстан хабар агент­лигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF