Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:02:59, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖИГЕРЛИ ЖАСЛАР ЖӘМЛЕНГЕН ЖӘМИЙЕТ

Ғәрезсизлигимиз себеп Италия, Германия мәмлекетлеринен заманагөй технологиялар алып келинип орнатылған, 20l4-жылы иске түсирилген «AMUDARYO­TEX» жуўапкершилиги шекленген жәмийетинде ислеўшилердиң басым көпшилигин жаслар қурайды. Бүгинги күни жәмийетте жәми 420 адам жумыс пенен бәнт болса, тең ярымы жергиликли колледж питкериўши жаслардан ибарат. Сонлықтан да, бул жерди жигерли жаслар жәмленген жәмийет деп ҳеш екиленбестен айта аламыз.

Қараң, ғәрезсизлик дәўирине шекем тек шийки зат жеткерип берген республикамызда қайта ислеўши санаат кәрханалары, заводлар иске түседи, жетистирген өнимлеримизди қайта ислеп, таяр ҳалда дүнья базарларының «есигин қағамыз» деп ким ойлапты. Мине, ғәрезсизликтиң жемиси — жылына 6 мың тонна пахтаны қайта ислеп, оннан шығарылған жип-сабақ өнимлерин Германия, Түркия, Россия киби мәмлекетлерге экс­порт етип отырған кәрхананың келешеги мақтаўға турарлық.

— Жумысшылар ушын барлық шараятлар жара­тыл­ған,-дейди бизге жәми­йеттиң ишки жумыс жағдайлары менен таныстырып жүрген кәрхана бас инженери Руслан Халмуратов. — Мынаў ерлер, ал, мынаўсы ҳаял-қызлардың кийинип-шешинетуғын, жуўыныў ханалары, бунысы аўқатланыў орны. Сондай-ақ, оларды жумысқа апарып-әкелетуғын арнаўлы автотранспорт ажыратылған...

Әлбетте, ислеўшилер ушын жаратылған бундай қолайлы шараятлар ис өнимдарлығының, сапасының артыўын тәмийинлейтуғыны турған гәп.

Қ.БАЙНИЯЗОВ.

СҮЎРЕТТЕ: Жәмийет лаборантлары Гүлбәҳәр Хабиева

ҳәм Гүлназ Халилаевалар ис басында.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF