Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:30:31, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАЙРАМҒА  УЛАСЫП  ӨТКЕН  ФЕСТИВАЛЬ

Мәмлекетимизде ҳаял-қызлардың турақлы түрде спорт пенен шуғылланыўы ушын кең имканиятлар қаратылыўы нәтийжесинде спорттың барлық түрлерине қызығыўшылық күше­йип, жыл сайын спорт дөгереклерине қатнасып атырған қызлар санының артып атырғаны көзге тасланады. Олар мәмлекетлик ҳәм халықаралық көлемдеги жарысларда өзлерин мүнәсип көрсетип, елимиз байрағын көклерге көтермекте.

Жақында Қарақалпақстан Республикасы ҳаял-қызлар комитети тәрепинен мәмлекетимиз Ғәрезсизлигиниң 25 жыллық байрамына бағышланған «Гөззал ҳәм бийтәкирарымсаң, муқаддес Ўатаным, жаным саған пидә, Өзбекистаным!» сүрени астында «Ҳаяллар спорт фестивалы»ның республикалық бас­қышы болып өтти. Фестивальға қала, районлардан жеңимпаз болған 300 ге шамалас үй бийкелери қатнасты.

Байрам тәризинде шөлкемлестирилген бул фестивальдың ашылыў салтанаты пайтахтымыздағы l-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде болып, спортшылар шахмат-шашка, волейбол, гүрес, гимнастика, жеңил атлетика, жүзиў, стол тенниси бо­йынша Өзбекистан Республикасы ҳаял-қызлар комитети тәрепинен ислеп шығылған қағыйда тийкарында өткерилди.

Фестивальдың ҳәр жылы үлкен көтериңкиликте, байрам тәризинде өткерилиўи ҳаял-қызлар арасында спортқа болған қызығыўшылықты және де арттырады. Ҳаяллар саламат болса, өмиримиздиң көрки перзентлеримиз саламат дүньяға келеди. Сонлықтан бундай жарыслардың өткерилип турылыўы спортқа болған қызығыўшылығымызды арттырыў менен де әҳми­йетли.

— Мен пенсия жасында болсам да спорт пенен турақлы шуғылланыўым себепли еле тетикпен. Бул фес­тивальға жасларға өрнек болыў ушын қатнасып атырман,-дейди Қанлыкөл районы «Бескөпир» аўыл-пуқаралар жыйыны мәс­ләҳәтшиси, «Шуҳрат» медалы ийеси, 20l5-жылы «Жылдың ең жақсы депутаты» таңлаўының Өзбе­кис­тан көлеминдеги басқышында 2-орынды ийелеген Гүлистан Дәўлетбаева.

Республикамыздағы бир қанша министрликлер, бирлеспе, шөл­кем, қорлар қоллап-қуўатлаған бул фес­тивальда жеңимпаз болған спортшылар сыйлықланды. Сыйлықлаў мәресимине Өзбекистан Республикасы ҳаял-қызлар комитети қәнигеси Саодат Баймурзаева, Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңеси Баслығының орынбасары, республика ҳаял-қызлар комитети баслығы З.Ибрагимовалар қатнасты ҳәм жеңимпазларға саўғалар тапсырды. Фестивальда көркем-өнер хызметкерлери тәрепинен атқарылған концерт бағдарламасы бәрше қатнасыўшыларға қуўаныш бағышлады.

Б.КАРАМАТДИНОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF