Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:47:34, 22.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«INVEST SERVIS SHOMANAY»ДЫҢ ИБРАТЛЫ ИСЛЕРИ

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2010-жыл 26-ноябрьдеги «2011-2013-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Шоманай районын социаллық-экономикалық раўажландырыўға байланыслы комплексли ис-илажлар бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары тийкарында ра­йонда киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыўға да жоқары итибар қаратылмақта. Бул тараў ўәкиллери елимиздиң экономикалық потенциалын жоқарылатыў менен бирге жаңа жумыс орынларының жаратылып, халықтың бәнтлигин тәмийинлеўге де салмақлы үлесин қосып келмекте. Ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен районда жумыс баслаған усындай исбилерменлик субъектлериниң бири — «Мамый» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жайласқан «Invest servis Shomanay» жеке меншик кәрханасы болып табылады.

Жас исбилермен Руслан Жарылқасыновтың басламасы менен ашылған бул кәрхана 2015-жылдың февраль айында жумыс баслады. Банктен алынған 134 мың АҚШ доллары муғдарындағы кредит қаржысына Қытай Халық Республикасында ислеп шығарылған, ҳәр қыйлы өнимлерди қаплаў ушын 6 түрли сыйымлылықтағы қалталарды таярлаўға мөлшерленген үскенелер алып келинип, жыйын аймағында пайдаланылмай турған клуб имаратына орналастырылды. Жаңадан жумыс баслаған бул кәрхананың абзаллығы — бириншиден, жоқары сападағы полипропилен қалталар ҳәм полиэтилен пакетлерди таярлаў болса, екиншиден, жыйын аймағында жасаўшы 15 пуқараның турақлы жумыс пенен тәмийинлениўи болды. Ҳәзирги ўақытта олардың күши менен күнине 10 мың дана қалта таярланып, кәрхана менен шәртнама дүзген тийисли орынларға жөнетилмекте. Бул ислерде кәрхана хызметкерлеринен Айсултан Мақсетова, Әнар Пирниязова, Лала Дәўлетова ҳәм Шийрин Дәўлетовалар басқаларға өрнек болмақта.

— Жумыс ислеў ушын жаратылған шараятлар жақсы, айлық ис ҳақыларымызды өз ўақтында алып турмыз, - дейди кәрхана исшиси Орынгүл Сейтниязова. — Ең тийкарғысы, усындай кәрхананың аўылымыздан ашылғаны бул жерде ислеп атырған қыз-келиншеклердиң турақлы жумыс пенен бәнт болыўын тәмийинледи...

Келешекте районда «Invest servis Shomanay» жеке меншик кәрханасы сыяқлы исбилерменлик субъектлериниң саны және де көбейеди деген исенимдемиз. Буның ушын барлық мүмкиншиликлер бар.

С.ЖАНИЕВ

СҮЎРЕТТЕ: кәрхана жумысшыларының бир топары.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF