Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:17:59, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИТАЛИЯ ҚОЯНЛАРЫ БАҒЫЛМАҚТА

Хожели районындағы қояншылыққа қәнигелестирилген «Plutos Lapin» ЖШЖ Италиядан 114 бас ҳасыл туқым қоян алып келип, бағып атыр.  Италиялы «қонақ­лар»дың қоныс­ланғанына бир неше күн болғанлықтан, олар еле бизиң ықлымымыз­ға бейимлесип кете қоймапты.

— Бул қоянлардың пар­қы сонда, олардың гөши аппақ болады, ең әҳмийетлиси, ол адам организми ушын оғада пайдалы. Шыпакерлердиң айтыўынша, оның гөши тез сиңимли бол­ғанлығы себепли, оны диеталық аўқат ретинде қабыл етиўге қолай, әсиресе, қант­лы диабет кеселлигиниң алдын алыўда пайдасы жоқары,-дейди усы фирманың қоян бағыўшысы Х.Абдуллаев.

 

— Фирмамызды ашыўдағы нийетимиз, базарға қоян гөшин жеткерип бериў. Бул қоянлардың ҳәр қайсысы 4-5 кг гөш береди, 28 күнде сегизден балалайды, олар жақсы күтимди талап етеди, оларға фильтрленген суў беремиз, орынларын жийи тазалап турамыз. Азық-аўқаты аралас жем, бийдай, ал, оларға жоңышқаның дәми жағып қалды ма, жылқыдай жегенлерин көрип, ҳайран қалыс­тық...

Т.Жәримбетова

СҮЎретТе: Қоян бағыўшы Сейтназар Аллахов жумыс пайытында.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF