Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:17:12, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТАБЫСЛАР МОЛ, МАШҚАЛАЛАР ДА ЖОҚ ЕМЕС

Соңғы жылларда, әсиресе, елимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейинги дәўирде Қарақалпақстанда ең раўажланған спорт түрлериниң бири — бул ескек есиў болып табылады. Академиялық, байдарка ҳәм каноэда ескек есиў менен шуғылланыўшы спортшыларымыздың мәмлекетимиз көлеминдеги жарысларды айтпағанның өзинде жәҳән ҳәм Азия бириншиликлерине, басқа да халықаралық турнирлерге мүнәсип тәризде қатнасып, ҳәр қыйлы дәрежедеги медальлар менен қайтыўы бүгинлигинде таң болмай қалды. Булар, әлбетте, республикамызда спорттың усы түрине дыққат-итибардың күшли екенлигинен дерек береди.

Ескек есиўшилеримиз быйылғы жылға белгиленген жарысларда да жоқары нәтийжелерди қолға киргизди. Жылдың биринши ярымында ҳәр қыйлы жас арасында өткерилген Өзбекистан чемпионаты ҳәм мәмлекет кубогы беллесиўлеринде олар улыўма есапта 18 алтын, 14 гүмис ҳәм 21 қола — жәми 53 медальды қолға киргизди. Академиялық ескек есиў бойынша Ислам Мәмбетназаровтың Өзбе­кистан сайланды командасы қурамында Швейцарияда өткерилген жәҳән чем­пионатына қатнасып қайтқанын, байдарка ҳәм каноэда ескек есиў бойынша Шахноза Елмуратованың Өзбекистан чемпионлығын жеңип алып, жоқары оқыў орынларына тест сынақларысыз кириў ҳуқықын қолға киргизгенлигин, параолимпия жөнелиси бойынша байдаркашымыз Мухамматдин Туржановтың мәмлекет чемпионатларында еки мәрте қола медалына ийелик еткенин жоқары көрсеткиш сыпатында баҳалаў мүмкин. Усы жылдың август айында Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында болып өтетуғын XXXI жазғы Олимпиада ойынларына лицензия бериўши жарысларда Әбиўбәкир Узақбаев ҳәм Ислам Мәмбетназаровларға болса сәл ғана әўмет жетиспеди.

Мине, булардың барлығы ҳаққында жақында Қарақалпақстан Республикасы Ескек есиў федера­циясының быйылғы жылдың дәслепки алты айының жуўмақларына бағышлан­ған мәжилисинде кең түрде сөз болды. Мәжилисте Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министриниң орынбасары А.Турданов, Ескек  есиў федерациясының президенти С.Әўезов, федерацияның атқарыўшы директоры Ә.Қа­йыпов, Өзбекистан сайланды командасының тренери Б.Дәўлетияровлар сөзге шығып, ерискен табыслар менен бир қатарда машқалалардың да орын алып атырғанын айтып өтти. Шығып сөйлеўшилердиң атап өткениндей, еле де жоқары нәтийжелерге ерисиў, спортшыларымыздың халық­аралық жарысларға көбирек қатнасыўын жолға қойыў ушын ескек есиў спортының материаллық-техникалық базасын беккемлеў, оларды зәрүр спорт инвентарьлары, қайық ҳәм ескеклер, моторлы қайықлар, транспорт  пенен тәмийинлеў керек.

Мәжилисте атап өтилген сын пикирлер тийкарында ислениўи тийис болған ўазыйпалар белгилеп алынды. Соң жарысларда көзге түскен бир қатар спортшылар менен олардың тренерлерине, қәўендерлерге ҳүрмет жарлықлары менен естелик саўғалар тапсырылды.

С.ЖАНИЕВ,

арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: мәжи­листен көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF