Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:52:26, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КӨШ БАСЫНДАҒЫ ҚУРЫЛЫСШЫЛАР

Күн бир жаўса, теректиң еки жаўғанындай тас төбемиздеги шыжғырған қуяшта «Ақшолақ»тың қурлысларында көш басында жүрген қурылысшылардың көшпели темир үйин қыз­ған тандырдай лаплатқан ыссылық термометрде 42,5 градусқа шықты.

­ Төбеге 3 куб бетон керек,- деп қол телефоны ар­қалы буйыртпа берген участка баслығы Муратбай Камалов қол орамалы менен тершиген маңлайын қайта-қайта сыпырмаса суў болып ағып кетежақ.

Жигитлеримиз Үстирт­тиң ыссы-суўығына «қақ­ланған». Ўақыт пенен есапласпаған утылады. Үш қабатлы, отыз квартиралы турақ жайдың тырнағын өткен жылдың октябрь айында қалаған болсақ,  бүгинги күнге питкен есабы, соңғы пардозлаў жумысларына киристик.  Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамында қоныс тойларын тойлаймыз.

Участка прорабы Шарап Өтепбергеновтың ком­плекс­ли бригадасына ағза болған жигитлерден жумыс түрлери аўыспайды... Келешеги уллы ел ғана үлкен қурылыслар қурады. «Адамның қолы гүл» демеклик Үстирт тегислигиндеги «Қырыққыз» темир жол разъездинде жети-сегиз жыл бурын бирнеше турақ жайлар болғанын көз алдыма келтиремен. Ғәрезсизлигимиздиң ең ири қурылысы саналған «Үстирт газ-химия» комплекси қысқа ўақыт ишинде қурылып, пайдаланыўға берилди. Ислеўшилер ушын салынған турақ жайлардың өзи үлкен қала болды...

20l2-жылы Қоңырат сода заводы менен еки аралықтағы салынып атырған асфальт жолға бетон араласпаларын жеткерип бериў мақсетинде республикамыздағы ең ири қурылыс шөлкемлериниң бири санал­ған «ККРАСИ бе­тон»ның бетон араласпаларын қарыйтуғын дәслепки цехы көшип келген еди. Сол ушын басланған үлкен қурылысларға ҳәм  жаңа үлгидеги турақ жайларды жоқары сападағы темир-бетон буйымлары менен  тәмийинлеўге өттик. Соның ишинде, сырт елли кәсиплеслеримизге жоқары сападағы темир-бетон бу­йымларын өз ўақтында жеткерип бериў аңсатқа түспеди. Өзлериниң ўазыйпалы жумысларын аса жуўапкершилик пенен атқарған Ж.Қайратдинов, А.Қосбаўлиев, Д.Исметуллаев, Т.Төребаев, Н.Сабуровлардың атларын мақтаныш пенен тилге алғым келеди,-дейди участка баслығы М.Камалов.

Илим-техниканың мисли көрилмеген дәрежеде өскени сондай, сырттан қарағанлар­ға қурылыс «қол ушы», жеңил талапқа айланып кеткендей. Сәўбетимизди еле жуўмақламай-ақ сол буйыртпа берген 3 куб бетон араласпасы жол бойы қатырмай, был­ғап әкелетуғын арнаўлы машинадан бадияға қуйылып, рельс үстиндеги жүк көтериўши кран арқалы үшинши қабатқа шығарылды. Жумыс ықлас пенен исленсе, күнниң ыссылығы мийнет адамына онша билинбес екен...

Ө.Өтеўлиев

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF